كانديد اتريشى پارلمان اروپا: ما بايد روى عدالت اجتماعى و حقوق بشر ايران تمركز كنيم.

Hinterlasse einen Kommentar

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

This is the full text of my interview with Sogol Ayrom in Persian.
iranian women
برایم فرصتی پیش آمد تا در يك اجلاس پرسش و پاسخ با یکی از نامزدهاى اتریش در انتخابات ۲۵ ماه می ٢٠١٤ پارلمان اروپا شرکت کنم.
میشائلا کائر که اکنون ریس دفتر “ شهر وین“ در پارلمان اروپا میباشد*، از طرف حزب سوسیال دموکرات اتریش در این انتخابات شرکت میکند و جزو ليستی است كه بر روى عدالت اجتماعى و حقوق بشر تاكيد ميكند. برای انتخابات به شهر وین بازگشته است و من اين شانس را داشتم با او از نزديك ملاقات كنم.
*Michaela Kauer
Director of the Brussels Office of the city of Vienna; Candidate of SPÖ Austria to the European elections on May 2014
فرصت را غنیمت شمرده و سوالی حساس در رابطه با ایران از او پرسیدم.
سوال: من به عنوان یک شهروند اتریشی که بیش از ۲۰ سال است در وین زندگی میکنم و ریشه در ایران دارم، مسائل ایران برايم بسیار پر ارزش هستند. برویم فراتر ازمذاکرات، حال چه با نتیجه و یا بدون نتیجه، که در مورد مسائل اتمی ایران در حال صورت گرفتن است، میخواهم بدانم، دید پارلمان اروپا به روی مسائل اجتماعی و حقوق بشری ایران چگونه است. چنانچه میبینیم اتریش در حال برقاری روابط اقتصادی جدیدی با ایران است. آیا حقوق بشر به فراموشی سپرده خواهد شد؟
میشائلا کائر: ابدا! داشتن ثبات در کشورها تنها راه رسیدن به یک ارتباط سالم اقتصادی میباشد. و راه رسیدن به ثبات تنها در برقراری کامل عدالت اجتماعی و احترام به اصول حقوق بشر در جامعه میباشد. در نتیجه ما چشم هایمان را بر روی مسائل حقوق بشر ایران نمیبندیم.
وقتی در ایران ۳۸ میلیون جمیعت را زنان تشکیل میدهند چرا راجع به حقوق و موقعیت زندگی آنها صحبت نکنیم؟
سن قانونی ازدواج زنان ۱۳ سال است، قانونى برای ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده خود در ایران تصویب شده است. اینها کودک اند، کودک و نه زن!
این وحشتناک است، وقتی تصورش را حتی میکنم، برایم غیر قابل تحمل و قبول است.
حدود ۷ میلیون کودک کار در ایران داریم. رقم رسمی را نمیدانم ولی برخی از نهاد های غیر انتفاهی تخمین میزنند که حدود ۲ میلیون کودک بدون سقفی بالای سر و بی سرپرست بى دفاع در شرایط سرما و خطرات دیگر قرار گرفته اند. .
اینها مسائلی هستند که نمیتوان به آنها بی توجهی کرد. چشم ها را نمیتوان بست و گفت، خب دیگه بازار نفت تهران برای ما کارامد دارد.
آیا ما قوانین شریعه را میپذیریم که به عنوان مثال، قوانین دیه که همان پول خون میباشد برای زن نصف مرد است. یعنی ارزش زن نصف مرد است!
باید سوال کرد، آیا این برای جامعه بین المللی قابل قبول است؟ آیا اتحادیه اروپا در روابط اقتصادی و همچنین دیپلماتیک خارجی خود اینها را میپذیرد؟
هدف من این است که در کمیسیون اروپا در پارلمان انتخاب شده جدید، تمركز كلى در روابط خارجى اتحاديه اروپا با ایران را روى مسائلی مانند عدالت اجتماعى و حقوق بشر بكشانم.
خانمی از حضار در این لحظه بلند میگوید: به نظر من، اگر زنی از کشوری که دارای قانون شریعه میباشد، موفق شود به هر طریقی به کشورهای اروپا ای پناه بیاورد، باید فورا جواب مثبت پناهندگی به وی داده شود.
میشائلا کائر سری به تایید تکان میدهد و میگوید: کاملا موافقم، این يك پیشنهاد عالیست.
میشائلا کائر: موضوع سر عدالت جتماعی است. من وقتی عدالت اجتماعی را برای اروپا میخواهم نمیتوانم ان را تفکیک کرده و در جای دیگر نادیده بگیرم. عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان غیر قابل تفکیک هستند. اینجاست که مرز جغرافیا وجود ندارد. و غیر از این هم قابل قبول نیست.نقطه! .
به قول مارتین لوتر کینگ

 

بی عدالتی هر کجا تحدیدیست برای عدالت در همه جا.
Courtesy to  Sogol for the translation.; if there are mistakes, it is all my responsbility.
Click here for the English version.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s